Tietosuojaseloste

1.      Rekisterin pitäjä

Kymenlaakson Selkäyhdistys ry, Suihkutie 37, 45100 Kouvola

2. Yhteyshenkilö

Sirpa Heikkinen
Suihkutie 37, 45100 Kouvola, puheenjohtaja@kymenlaaksonselkayhdistys.fi

3. Rekisterin nimi

Kymenlaakson Selkäyhdistyksen osallistujarekisteri ja
Kymenlaakson Selkäyhdistyksen vapaaehtoisrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja kerätään ja käsitellään yhdistyksen toiminnan / tapahtuman hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistyksen tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot ja muita mahdollisia toimintaan / tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen toimintaan tai tapahtumiin osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti.

7.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Selkäyhdistys ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.Esim.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen / tapahtumavastaavan / liikuntavastaavan tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan yhdistyksen toimistossa / tapahtumavastaavan kotona / liikuntavastaavan kotona.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.