Yhteystiedot

Kymenlaakson Selkäyhdistys ry
Suihkutie 37
45100 Kouvola
meili:
kymenlaaksonselkayhdistys@gmail.com

puheenjohtaja
Sirpa Heikkinen
sirpa.heikkinen2@gmail.com
+358400950844
+358504903568

Sihteeri
Pirjo Luoma
pipsa.luoma@gmail.com
+358405286861

Uutiset

4.9.2020Syksyn liikuntaryhmätLue lisää »29.12.2019Jumppamaksut v 2020Lue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1.      Rekisterin pitäjä

Yhdistyksen nimi Kymenlaakson Selkäyhdistys ry

yhteystiedot Suihkutie 37, 45100 Kouvola

 

2.      Yhteyshenkilö

Sirpa Heikkinen

yhteystiedot

 Suihkutie 37, 45100 Kouvola, sirpa.heikkinen2@gmail.com

 

3.      Rekisterin nimi
Kymenlaakson Selkäyhdistyksen osallistujarekisteri ja
Kymenlaakson Selkäyhdistyksen vapaaehtoisrekisteri

 

4.      Rekisterin käyttötarkoitus

Mihin kaikkiin tarkoituksiin rekisteriin kerättyjä henkilötietoja kerätään?

Tietoja kerätään ja käsitellään yhdistyksen toiminnan / tapahtuman hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

 

5.      Rekisterin tietosisältö

Keiden ja mitä tietoja rekisteriin kerätään?

Rekisteriin kerätään yhdistyksen tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot ja muita mahdollisia toimintaan / tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

 

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Mistä ja miten tiedot kerätään rekisteriin?

Yhdistyksen toimintaan tai tapahtumiin osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti.

 

7.      Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ketkä kaikki pääsevät tarkastelemaan rekisterin tietoja? Jos rekisterin tietoja luovutetaan yhdistyksen ulkopuolelle, niin kirjatkaa myös nämä tahot tähän.

Selkäyhdistys ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

8.      Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Jos luovutatte tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle, kirjatkaa näiden organisaatioiden nimet ja siirron syyt tähän selvästi näkyviin.

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Esim.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot.

 

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Miten tietoja säilytetään ja miten tietoturvallisuudesta huolehditaan?

Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen / tapahtumavastaavan / liikuntavastaavan tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan yhdistyksen toimistossa / tapahtumavastaavan kotona / liikuntavastaavan kotona.

 

10.   Rekisteröidyn oikeudet

Miten rekisteröidyt voivat tarkistaa tai muokata hänestä tallessa olevia tietojaan? Miten rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista?

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.